Formgivning av Affisch, foldrar, vepor, annonser, skyltar m.m. till konferensen Nordiskt Forum i Malmö 2014.
Back to Top