Var med och arbetade fram formen till Magasinet Existera, Berling Press, 2006. Först trycktes ett testnummer.
Magasinet omvandlades till webb-plats 2008.

Back to Top